среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Budowa sztachetki z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak planowane balustrady z PCV na plot i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий